Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i Danske TV-inspektions­firmaers kontrolordning – DTVK

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Kontroludvalgets beretning for det forgangne år
  3. Regnskab for det forgangne år
  4. Budget for det kommende år
  5. Orientering fra de tekniske konsulenter
  6. Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
  7. Uddannelse
  8. Eventuelt

ad 3)

Der henvises til vedhæftede dokument med tallene fra en årsopgørelse for 2019.

ad 4)

Det under pkt. 3) omtalte dokument indeholder også tallene for et budget for 2020.

Bilag

Årsmøde 2021

Årsmøde 2020, som i år foregik online, er gennemført.

Alle relevante dokumenter og referater fra Årsmøde 2020 er tilgængelige på denne hjemmeside. 

Årsmøde 2021 afholdes online torsdag den 11. marts 2021. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Invitationer udsendes i starten af februar.

Vi glæder os til at se  jer igen næste år!

Arrangementet er aflyst!

Kære alle

Rørtekniksektionens Årsmøde 2020 er aflyst på grund af det stigende antal smittede i bl.a. Odense området. Derfor har Rørtekniksektionens bestyrelse besluttet igen at aflyse hele årsmøde arrangementet.

De nu aflyste årsmøder samt Generalforsamling vil blive holdt virtuelt på datoer i løbet af efteråret i forbindelse med aftalte møder i bestyrelser og kontroludvalg.

Der vil forud blive udsendt nye indkaldelser til årsmøderne og Generalforsamlingen med tilhørende tilmeldinger.

Grundlaget for de kommende årsmøder og Generalforsamling vil være de dokumenter, der er blevet udsendt og som også fortsat er tilgængelige her på siden.