Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i Danske TV-inspektions­firmaers kontrolordning – DTVK

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Kontroludvalgets beretning for det forgangne år
  3. Regnskab for det forgangne år
  4. Budget for det kommende år
  5. Orientering fra de tekniske konsulenter
  6. Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
  7. Uddannelse
  8. Eventuelt

ad 3)

Der henvises til vedhæftede dokument med tallene fra en årsopgørelse for 2019.

ad 4)

Det under pkt. 3) omtalte dokument indeholder også tallene for et budget for 2020.

Bilag