Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i Danske TV-inspektions­firmaers kontrolordning – DTVK

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Kontroludvalgets beretning for det forgangne år
  3. Regnskab for det forgangne år
  4. Budget for det kommende år
  5. Orientering fra de tekniske konsulenter
  6. Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
  7. Uddannelse
  8. Eventuelt

ad 3)

Der vil inden årsmødet foreligge et dokument med tallene fra en årsopgørelse for 2019.

ad 4)

Det under pkt. 3) omtalte dokument vil også indeholde tallene for et budget for 2020.

Bilag

Arrangementet er aflyst!

Kære alle

På grund af den accelererende udvikling i udbredelsen af Corona-virussen og det stigende antal smittede har Rørtekniksektionens bestyrelse besluttet at aflyse hele årsmødearrangementet.

Aflysningen gælder også de to møder i kontroludvalgene under NO DIG-området.

Dansk Infrastruktur har af samme årsag besluttet at aflyse deres debatmøde om klimatilpasning og -sikring torsdag eftermiddag.

Dokumenter relevante for de enkelte sektioner og kontrolordninger vil stadig være tilgængelige her på siden.