Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for lednings­renovering

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra kontroludvalget
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab
  4. Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter
  5. Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
  6. Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
  7. Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

ad 2)

Der henvises til den tidligere fremsendte skriftlige beretning for 2019, der suppleres med en vedhæftet skriftlig beretning med de seneste nyheder.

ad 3)

Der henvises til det tidligere fremsendte regnskab for 2019.

ad 4)

Der henvises til det tidligere fremsendte budget for 2020.

ad 5)

Kenn H. Langes udpegningsperiode udløber ved årsmødet. Kenn H. Lange blev udpeget af DANVA til kontroludvalget i juni 2017, hvor han afløste Bjørn Nielsen, der forlod kontroludvalget 3 måneder inde i sin 3. udpegningsperiode. Kenn H. Lange vil gerne fortsætte i kontroludvalget. 

ad 6)

Dennis Aamands valgperiode udløber ved årsmødet. Dennis Aamand indtrådte som suppleant i det udvidede kontroludvalg i december 2016 ved Peter Weyhes udtræden. Han blev valgt som firmarepræsentant ved årsmødet i 2018 og er på genvalg for første gang. Dennis Aamand vil gerne modtage genvalg.

ad 7)

Kim Petersen, NCC Danmark A/S blev på årsmødet i 2018 nyvalgt som suppleant til det udvidede kontroludvalg. Kim Petersen kan genvælges ifølge vedtægterne.

ad 8)

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. august 2020 jf. vedtægternes pkt. 2.5, sidste stk.

Bilag