Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for lednings­renovering

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra kontroludvalget
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab
  4. Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter
  5. Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
  6. Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
  7. Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

ad 2)

Der vil inden årsmødet blive udsendt en skriftlig beretning for 2019.

ad 3)

Der vil inden årsmødet blive udsendt et regnskab for 2019.

ad 4)

Der vil inden årsmødet blive udsendt et budget for 2020.

ad 5)

Kenn H. Langes udpegningsperiode udløber ved årsmødet. Kenn H. Lange blev udpeget af DANVA til kontroludvalget i juni 2017, hvor han afløste Bjørn Nielsen, der forlod kontroludvalget 3 måneder inde i sin 3. udpegningsperiode. Kenn H. Lange vil gerne fortsætte i kontroludvalget.

ad 6)

Dennis Aamands valgperiode udløber ved årsmødet. Dennis Aamand indtrådte som suppleant i det udvidede kontroludvalg i december 2016 ved Peter Weyhes udtræden. Han blev valgt som firmarepræsentant ved årsmødet i 2018 og er på genvalg for første gang. Dennis Aamand vil gerne modtage genvalg.

ad 7)

Kim Petersen, NCC Danmark A/S blev på årsmødet i 2018 nyvalgt som suppleant til det udvidede kontroludvalg. Kim Petersen kan genvælges ifølge vedtægterne.

ad 8)

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. februar 2020 jf. vedtægternes pkt. 2.5, sidste stk.

Bilag