Årsmøde 2020

Pratisk info

Generalforsamling 2020 i DI Dansk Byggeris Rørtekniksektion

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskaber
  1. Sektionens regnskab til godkendelse
  2. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering
 4. Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
 5. Præsentation af bestyrelsen
 6. Indkomne forslag
  1. Orientering om oprettelse af en faldstammegruppe.
  2. Status for normarbejde i EU om faldstammer samt for etablering af kontrolordning for faldstammer og andre indvendige ledninger v/Flemming Springborg, Rørcentret.
 7. Eventuelt

ad 2)

Der henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretning for det forløbne år, der suppleres med en vedhæftet supplerende beretning med de seneste nyheder.

ad 3)

Der henvises til det tidligere udsendte regnskab for 2019 for Rørtekniksektionen samt tallene fra NO DIG-gruppens og TV-inspektionsgruppens årsregnskaber.

ad 4)

Der henvises til det tidligere udsendte forslag til et budget for 2020.

Budgetforslaget vil også blive drøftet på årsmøderne forud i NO DIG-gruppen og i TV-inspektionsgruppen.

ad 6)

Andre forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, altså senest torsdag den 27. august 2020.

Bilag

Årsmøde 2021

Årsmøde 2020, som i år foregik online, er gennemført.

Alle relevante dokumenter og referater fra Årsmøde 2020 er tilgængelige på denne hjemmeside. 

Årsmøde 2021 afholdes online torsdag den 11. marts 2021. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Invitationer udsendes i starten af februar.

Vi glæder os til at se  jer igen næste år!

Arrangementet er aflyst!

Kære alle

Rørtekniksektionens Årsmøde 2020 er aflyst på grund af det stigende antal smittede i bl.a. Odense området. Derfor har Rørtekniksektionens bestyrelse besluttet igen at aflyse hele årsmøde arrangementet.

De nu aflyste årsmøder samt Generalforsamling vil blive holdt virtuelt på datoer i løbet af efteråret i forbindelse med aftalte møder i bestyrelser og kontroludvalg.

Der vil forud blive udsendt nye indkaldelser til årsmøderne og Generalforsamlingen med tilhørende tilmeldinger.

Grundlaget for de kommende årsmøder og Generalforsamling vil være de dokumenter, der er blevet udsendt og som også fortsat er tilgængelige her på siden.