Årsmøde 2020

Pratisk info

Generalforsamling 2020 i DI Dansk Byggeris Rørtekniksektion

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskaber
  1. Sektionens regnskab til godkendelse
  2. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering
 4. Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
 5. Præsentation af bestyrelsen
 6. Indkomne forslag
  1. Orientering om oprettelse af en faldstammegruppe.
  2. Status for normarbejde i EU om faldstammer samt for etablering af kontrolordning for faldstammer og andre indvendige ledninger v/Flemming Springborg, Rørcentret.
 7. Eventuelt

ad 2)

Der henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretning for det forløbne år, der suppleres med en vedhæftet supplerende beretning med de seneste nyheder.

ad 3)

Der henvises til det tidligere udsendte regnskab for 2019 for Rørtekniksektionen samt tallene fra NO DIG-gruppens og TV-inspektionsgruppens årsregnskaber.

ad 4)

Der henvises til det tidligere udsendte forslag til et budget for 2020.

Budgetforslaget vil også blive drøftet på årsmøderne forud i NO DIG-gruppen og i TV-inspektionsgruppen.

ad 6)

Andre forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, altså senest torsdag den 27. august 2020.

Bilag