Rørtekniksektionens

Årsmøde 2023

23. marts kl. 9 - 24. marts kl. 10
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

General­forsamling og årsmøder i Rørteknik­sektionen og dens kontrol­ordninger.

Der afholdes generalforsamling i Rørtekniksektionen og årsmøder i NO DIG-gruppen, TV-inspektionsgruppen, Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK), Kontrolordning for ledningsrenovering, Kontrolordning for styret boring og gennempresning og Kontrolordning for faldstammerenovering den 23. marts 2023.

I forlængelse af årsmøderne og generalforsamlingen kommer der tre oplægsholdere. Niels Nepper-Christensen fra  Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur kommer og fortæller om LER 2,0. Flemming Springborg fra Teknologisk Institut kommer og fortæller om kontrolordningen versus certificeringsordningen og Malene Dall Sørensen fra DI kommer og fortæller om Bæredygtighedsrapportering.

De faglige oplæg afsluttes med en smagsoplevelse.

Dagen rundes af med en festlig middag og mulighed for overnatning.

Det er gratis at deltage i dagsarrangementet.

OVERSIGT OVER MØDER

Samlet program for Rørtekniksektionens Årsmøde og Generalforsamling 2020.

MANDAG DEN 9. NOVEMBER

8:30 – 09:00

Ankomst og formiddagsbuffet

8:30 – 09:00
09:00 – 09:50

Årsmøde 2020 i NO DIG-gruppen under DI Dansk Byggeris Rørteknik­sektion

Dagsorden følger.

09:00 – 09:50
10:00 – 10:50

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Dagsorden følger.

10:00 – 10:50
11:00 – 11:50

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for ledningsrenovering

Dagsorden følger.

11:00 – 11:50
12:00 – 13:00

Frokost

12:00 – 13:00
13:00 – 13:50

Årsmøde 2020 i TV-inspektions­gruppen under Dansk Byggeris Rørtekniksektion

Dagsorden følger.

13:00 – 13:50
14:00 – 15:00

Årsmøde 2020 i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK

Dagsorden følger.

14:00 – 15:00
15:10 – 15:30

Kaffepause

15:10 – 15:30
15:30 – 16:20

Generalforsamling 2020 i DI Dansk Byggeris Rørtekniksektion

Dagsorden følger.

15:30 – 16:20
16:20 – 17:30

Debat om den manglende klimatilpasning

16:20 – 17:30
18:30 –

Festmiddag

Underholdning med impro comedy gruppen Specialklassen.

18:30 –

ONSDAG dEN 18. NOVEMBER 2020

07:00 – 10.00

Morgenmad og afrejse

Morgenmad fra kl. 07:00 – 10:00.
Udtjekning kl. 10:00.

07:00 – 10.00

Program

Torsdag den 23. marts

Kl. 10.00-10.15: Pause

Kl. 12.30-13.15: Frokost

Kl. 14.40-15.00: Pause

Kl. 16.00-16.15: Pause

Fredag den 24. marts

Program

Her kan du hente alle relevante dokumenter i forbindelse med Rørtekniksektionens Årsmøde 2023.

Rørtekniksektionen

Rørtekniksektionen

Dokumenter kan løbende findes her inden årsmødet.

NO DIG-gruppen

NO DIG-gruppen

Dokumenter kan løbende findes her inden årsmødet.

Kontrolordning for styret boring og gennem­presning

Dokumenter kan løbende findes her inden årsmødet.

Kontrolordning for lednings­renovering

Dokumenter kan løbende findes her inden årsmødet.

Kontrolordning for fald­stamme­renovering

Dokumenter kan løbende findes her inden årsmødet.

TV-inspektionsgruppen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning - DTVK

Dokumenter kan løbende findes her inden årsmødet.

Praktisk

Her finder du praktiske oplysninger vedr. Online Årsmøde 2021.

TIDSPUNKT

Torsdag den 11. marts 2021, 9.00 – 12.30.

AFHOLDELSE

Årsmødet afholdes online med opkobling via Microsoft Teams. 
Der vil efter tilmeldingen blive udsendt et link til årsmødet.
Relevante dokumenter vedr. årsmødet kan findes her.

KONTAKT

I tilfælde af spørgsmål, kan Kontrolordningernes sekretariat kontaktes.

Praktisk

Her finder du praktiske oplysninger og kørselsvejledning til Hindsgavl Slot.

Adresse

Kontakt

Vi glæder os til at se dig!

Dage
Timer
Minutter